+370 685 53904   info@medicinosfizika.lt

erpf

UAB „Medicinos fizika” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdė projektą „PACIENTŲ DOZIŲ OPTIMIZAVIMAS SKAITMENINĖJE RENTGENO DIAGNOSTIKOJE”, kurio metu buvo bendradarbiaujama su Kauno Technologijos universiteto Fzikos katedros mokslininkais.

Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti praktinę metodiką, kuri leistų sumažinti pacientų apšvitos dozes skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje. Medicininė apšvita yra vienas svarbiausių dirbtinės apšvitos šaltinis, turintis didžiausią įtaką bendrai gyventojų apšvitai (apie 20 % visos gyventojų gaunamos apšvitos Lietuvoje). Vystantis technologijoms, atsiranda naujų medicininių tyrimų, kuriuos atliekant naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, dėl ko didėja ir gyventojų gaunama medicininė apšvita. Todėl yra ypač aktualus apšvitos vertinimas individualiam pacientui ir jo gaunamų dozių optimizavimas. Įgyvendinus projektą, po apšvitos dozių optimizavimo, vienoje gydymo įstaigoje, pacientų gaunamos apšvitos dozės ženkliai sumažėjo: krūtinės ląstos priekinės projekcijos atveju, dozės ir ploto sandaugos vidurkis sumažėjo 27,8 %, paviršiaus įėjos dozės vidurkis sumažėjo 8,4 %; krūtinės ląstos šoninės projekcijos atveju, dozės ir ploto sandaugos vidurkis sumažėjo 26,1 %, paviršiaus įėjos dozės vidurkis sumažėjo 9,9 %. Remiantis gydytojų radiologų įvertinimu, po apšvitos dozių optimizavimo, vaizdų kokybė nepablogėjo.

Po projekto įgyvendinimo UAB „Medicinos fizika“ gydymo įstaigoms, atlieknačioms rentgeno diagnostinius tyrimus, gali pasiūlyti pacientų apšvitos dozių optimizavimo paslaugas.

Projektas buvo finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.