+370 685 53904   info@medicinosfizika.lt

rsc

Radiacinės saugos centro direktorius 2014-01-24 įsakymu Nr. V-7 "Dėl UAB "Medicinos fizika" veiklos pripažinimo", pripažino, kad UAB "Medicinos fizika" atitinka RSC direktoriaus 2013-05-28 įsakymu Nr. V-42 patvirtintus Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų, atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą veiklos pripažinimo kriterijus šiai veiklai:

  1. darbo vietose atliekamiems lygiavertės dozės galios (rentgeno ir gama) matavimams;
  2. darbo vietose atliekamiems paviršiaus radioaktyviosios taršos matavimams;
  3. darbuotojų gaunamos apšvitos lygiavertės ir efektinės dozių įvertinimui.